Så er det tiden for generalforsamling 14-02-2020 kl. 19.00 husk at betale kontingent inden vi starter. tilmelding i klub. Bestyrelsen

Fredag d.7/2-20 kl 19.00 afholdes der generalforsamling i MC Bethesda Roumvej 12 Roum
 
Dagsorden for ordinær generalforsamling:
 
1. Valg af dirigent
 
2. Valg af rererent
 
3. Presidentens beretning v. Lars
 
4. Kassererens beretning v. Kurt
 
5. Indkomne forslag
 
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 
7. Valg til bestyrelse. På valg er Kurt Jensen, Freddy Tindal og Knud Erik Dalsgaard
 
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er Brian Johansen og Allan Nielsen
 
9. Valg af revisor samt suppleant. På valg er Steen Pedersen og Ib Andersen
 
10. Eventuelt
 
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 31/1 20.
 
HUSK at kontingent skal være betalt inden generalforsamlingen.
 
HUSK Seddel for tilmelding til smørrebrød er i klubben